Medlemskapsansökan

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor är en helt ideell förening. För att vi ska bli en bra förening med möjlighet att påverka krävs att många ambulanssjuksköterskor vill stödja våran verksamhet.

Rätt till medlemskap har: 

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård Legitimerad sjuksköterska med annan specialistutbildning Legitimerad sjuksköterska som studerar sin specialistutbildning Legitimerad sjuksköterska

Rätt till associerat medlemskap har: 

Sjuksköterskestuderande eller annan yrkesgrupp med intresse för ambulanssjukvård och prehospital akutsjukvård

Årsmötet fastslog följande medlemsavgifter;

 • Årsavgiften för fullvärdigt medlemskap fastställdes till 250 kr.
 • Årsavgiften för associerat medlemskap fastställdes till 150 kr.
 • Årsavgiften för företagsmedlemskap fastställdes till 6500 kr.
Jag vill bli:

Namn:*
Personnummer:*
Telefonnummer:
-
E-post:*
Adress:*

Utbildningsnivå:
Verksam inom ambulanssjukvården?*


Jag vill bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Läs mer på www.swenurse.se*
Betalningssätt:*

8 Comments

 1. Pingback: javsearch.mobi

 2. Pingback: facebook1

 3. Pingback: facebook

 4. Pingback: a2019-2020

 5. Pingback: #macron #Lassalle

 6. Pingback: cleantalkorg2.ru

 7. Pingback: 2019

 8. Pingback: Medlemsinformation 2017 – ambssk.se

Lämna ett svar