Företagsmedlem

Som företagsmedlem i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor stödjer ni utvecklingen av ambulanssjuksköterkans roll och framför allt utvecklingen av ambulanssjukvården i Sverige. För att föreningen skall kunna verka mer och kraftigare krävs ekonomiskt stöd. Det är där Ni som företagare kan hjälpa oss och i långa loppet kan hjälpa svenska folket att få bättre ambulanssjukvård genom att hjälpa oss att utveckla ambulanssjuksköterskans roll. 

Föreningen jobbar för att skapa och utveckla kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor. Våren 2012 presenterades kompetensbeskrivningen tackvare allt stöd ifrån företagsmedlemmar och medlemmar. Nu kommer högskolor, socialstyrelsen, landstingen och ambulansföretagen ha stor nytta av denna för att veta vad som krävs av en ambulanssjuksköterska och vad vi kan. Vi vet att detta i långa loppet kommer leda till högre kompetens och en mer hållbarar utveckling. Styrelsen för föreningen har även satt som långsiktiga mål att svenska befolkningen skall få rätt till lika vård på lika villkor. Idag får allmänheten inte samma vård eller behandlas inte av likvärdig kompetens i ambulansen i Sverige. Detta tycker vi är fel, alla har rätt till bästa möjliga vård. Hjälp oss att få rätt kompetens på rätt plats.

Vad får ni för er medlemsavgift? Ni får Er logotyp på vår hemsida, med antingen direktlänk till er hemsida eller finns möjligheten att lägga upp specifik information på vår hemsida från Ert företag. Ert företag kan vara stolta över att hjälpa oss med att utveckla den prehospitala sjukvården.

Hur mycket trafik är det då på ambssk.se? Hemsidan med bloggen har runt 200 unika besökare per dygn. 

Hur gör man för att bli företagsmedlem? Det är enkelt att bli företagsmedlem i RAS. Antingen klickar ni på knappen för att kontakta oss (faktura) eller via vårt smidiga formulär där ni betalar direkt och skickar in samtliga uppgifter på en gång. 

Hur mycket kostar det? Års avgift för företagsmedlemskap ligger på 6500 SEK och regleras via årsmötet som företagsmedlemmar har en röst på.

 

Lämna ett svar