Medlemsrapport: Nordvästra Skåne – 2017

Statistik från det första kvartalet 2018 visar att det fortfarande tar lång tid för ambulans att nå fram till invånarna i Båstads kommun och Örkelljunga kommun vid prio 1-uppdrag, även efter att dynamisk dirigering har införts. En utökning av antalet ambulanser under 2014 har inte nämnvärt minskat insatstiderna. För att öka invånarnas trygghet och minska […]