Barcelona, Almedalen, Genevé, Kungsholmen och Infra City

Under hösten har föreningen mycket arbete framför sig, som vanligt. Erfarenheterna från Almedalen och studiebesöket i Barcelona ska tas tillvara,vilket kommer att leda till lite inlägg längre fram som reseberättelser. Utöver detta arbetar arbetsgruppen för säker traumavård vidare och revisionerna planeras framåt. På Ambulans2017 kommer arbetsgruppen som arbetar med de nya traumariktlinjerna att presentera sitt […]