Föreningen hjälper MBU Järva med ambulanser och personal

  I fem terminer har Människan Bakom Uniformen i Järva, Stockholm. Försökt att få ambulanssjukvården att medverka i kommunikationen med ungdomar som är i gråzonen av det lagliga i Kista, Husby och Järva området. Kommunen tillsammans med räddningstjänsten, polisen och lokaltrafiken har under ett par år i enlighet med MBU Göteborg skapat förutsättningar för att […]

Uppsala planerar att inför årliga fystester

Under 2016 planerar ambulanssjukvården på Akademiska Sjukhuset i Uppsala att införa fystester var tredje år som krav, vilket skapar en bättre arbetsmiljö för personalen. Syftet är att hjälpa sin personal att hålla en viss nivå på ork och kraft. Detta leder i sig till ett hållbart arbetsliv och en bättre hälsa. Fystestet grundar sig på det vardagliga arbetet […]