Folkbildning, är det lösningen på våra problem?

Senaste året har jag aktivt arbetat med att hitta partners inom Sveriges ambulanssjukvård för att kunna starta upp ett förebyggande arbete. Ett uppdrag som jag fått av medlemmarna på årsmötet 2014. Något som tar mycket tid att etablera. Glädjande nog träffas just idag några av Sveriges viktigaste aktörer på Svensk Sjuksköterskeförening i Stockholm för att […]