Årets magister -Nominering 4

Författare: Jenny Karlsson PajaujisLärosäte: Karolinska Institutet SAMMANFATTNINGBakgrund: Att möta patienter med psykisk ohälsa ingår i ambulanssjuksköterskans profession. Utifrån sin yrkesprofession ska ambulanssjuksköterskan, med sig själv somredskap, utföra god omvårdnad genom att möta dessa patienter utifrån individuella och ibland komplicerade behov.Syfte: Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa.Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Semistrukturerade […]