Årets magister -Nominering 2

fattare: Jonas Andersson och Torkel LiljekvistLärosäte: Umeå universitetAbstraktBakgrund: Personal inom ambulanssjukvård utsätts dagligen för stress och hög arbetsbelastning. Detta leder till ökad risk för hälsoproblem hos ambulanspersonal och riskerar att kunna påverka omvårdnaden.Syfte: Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av återhämtning mellan uppdragen.Deltagare: I studien medverkade tio anställda inom ambulanssjukvården vid två medelstora […]