Knoxville, fredag 26/4 -2014

Fredag 26/4 -2014 Ny dag nya äventyr, åter uppsamling av tjejerna längs vägen och dagen destination är Childrens hospital. Ett renodlat barnsjukhus som serverar hela staten och hämtar även från närliggande stater. Till sin hjälp finns en stor ambulanslastbil som rymmer hela avd 109 spädbarnsavdelningen på Östersunds sjukhus. Rundvisning på akuten, ett par olika spädbarnsavdelning, […]