Visa känslor i samband med patientmöten – lämpligt?

För en tid sedan debatterades huruvida det är lämpligt att poliser i samband med sin tjänsteutövning visar känslor, dels i situationer som sådana men framförallt att dessa känslor och upplevelser sedan delas på sociala medier. Debattvågorna har gått höga – en del menar att medborgarnas förtroende för polisen urholkas om känslor visas och luftas och […]

Flyktingkatastrofen: 17/9 Lesbos, Grekland, Ankomsten

Hej, jag heter Anna och är sjuksköterska som arbetar i Stockholm. Tillsammans med mina kollegor Pia och Oscar kommer vi att skildra våra upplevelser om flykting krisen som just nu pågår inom EUs gränser. Denna omgång är vi nere i Lesbos i Grekland. Idag gick resan till den grekiska ön Lesbos. Tillsammans med 15 andra […]