Finns det alltid en sjuksköterska i ambulansen?

I Sverige skall det alltid finnas minst en leg. Sjuksköterska i ambulansen. Detta regleras i socialstyrelsens författning SOSFS 2009:10 Ambulanssjukvård m.m. Ur författningen: “2 § Vårdgivaren ska vidare ansvara för att en ambulans alltid är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS […]

Marie Svensson

Marie Svensson, 27år. Specialistsjuksköterska inom Ambulanssjukvård, Anestesi, Psykiatri, Distriktssjukvård & Vård av Äldre. Fast anställd inom Ambulansen i Värmland sen år 2012. Ansvarig för utbildningar och event för allmänhet & skolan inom Ambulanssjukvården i Norra Värmland. Instruktör från Ambulansen för Blåsljusakademin för utbildning av Barn & Ungdom inom Blåljusyrken samt Grannsamverkan för massutbildning av allmänhet […]

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor – RAS

Efter 2011 utveckade föreningen sina utmaningar genom att ge sig in i att svara på debatter och remisser till gaRiksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS, bildades 2009 på FLISA mötet i Göteborg. Paul Olsson, ambulanssjuksköterska i Lund, och Birgitta Wireklint Sundström, universitetslektor vid Högeskolan i Borås, diskuterade under 2008 om syftet med ambulanssjuksköterskor i Sverige och vad […]

Star of life

The Star of Life is a blue, six-pointed star, outlined with a white border which features the rod of Asclepius in the center, originally designed and governed by the U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) (under the United States Department of Transportation, DOT). Traditionally in the United States the logo was used as a […]