Om Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som har ambulanssjukvård som sitt gemensamma arbetsområde. Föreningen bildades år 2009 och är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening. RAS anser att det är viktigt att det finns ett nationellt dokument, som beskriver den kompetens som krävs, för att arbeta som specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Föreningen anser därutöver […]