Mimmi Gylered

Leg. sjuksköterska sedan 2011 och Ambulanssjuksköterska sedan 2015. Har sedan min examen 2011 varit intresserad av ambulanssjukvård och började inom Ambulansen Dalarna sommaren 2011, därefter varit även i Värmland och Göteborg med lite mellanlandningar inom barnsjukvård och vårdcentral. Tillslut har jag nu hamnat på Åland och arbetar här som prehospital fältchef/ambulanssjuksköterska, liknande koncept som Singel […]

Finns det alltid en sjuksköterska i ambulansen?

I Sverige skall det alltid finnas minst en leg. Sjuksköterska i ambulansen. Detta regleras i socialstyrelsens författning SOSFS 2009:10 Ambulanssjukvård m.m. Ur författningen: “2 § Vårdgivaren ska vidare ansvara för att en ambulans alltid är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS […]

Marie Svensson

Marie Svensson, 27år. Specialistsjuksköterska inom Ambulanssjukvård, Anestesi, Psykiatri, Distriktssjukvård & Vård av Äldre. Fast anställd inom Ambulansen i Värmland sen år 2012. Ansvarig för utbildningar och event för allmänhet & skolan inom Ambulanssjukvården i Norra Värmland. Instruktör från Ambulansen för Blåsljusakademin för utbildning av Barn & Ungdom inom Blåljusyrken samt Grannsamverkan för massutbildning av allmänhet […]