Engagera dig i RAS!

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor- RAS behöver din hjälp för att kunna driva sjuksköterskans roll i ambulanssjukvården framåt. Vi söker dig som vill engagera dig lite som stort. Styrelsen i RAS behöver också hjälp. Fyll i formuläret nedan så skickas dina uppgifter direkt till RAS

Årets magister – Nominering 5

Författare: Helena Lundin och Charlotta JoansonLärosäte: Umeå Universitet AbstraktSyfte: Syftet med denna studie var att kartlägga den beredskap som ambulanspersonal har inför allvarliga händelser inom den underjordiska gruvindustrin i Sverige. Bakgrund: Varje år sker ett stort antal incidenter, arbetsplatsolyckor och bränder inom den svenska gruvindustrin. Att omhänderta skadade som befinner sig i en underjordisk gruva innebär en utmaning för […]

Jakob Lederman, Årets Ambulanssjuksköterska -2015

Årets Ambulanssjuksköterska 2015, Jakob Lederman fick priset med motiveringen: “Genom sitt engagerade arbete och sin humanistiska helhetssyn bidrar Jakob dagligen till en bättre ambulanssjukvård i Sverige. Genom aktivt deltagande och ihållande vilja att bidra till en starkare och bättre ambulanssjukvård inspirerar han kollegor, studenter och medborgare. Hans arbete är en viktig del i att föra […]