Ambulanspersonal pressad: ”Vet inte vad vi gör”

RAS medverkade den 19 maj 2015 i SVT Nyheter om bristen på samordning och nationellstyrning. Äntligen har flera tunga organisationer gått ihop och uttrycker en djup oro för den oordning som finns inom verksamheten. SKL, Socialstyrelsen och socialminister Wikström hänvisar bara till ansvariga politiker och tjänstemän. Ur texten från svt.se: Antalet ambulansutryckningar har ökat med […]

Om Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som har ambulanssjukvård som sitt gemensamma arbetsområde. Föreningen bildades år 2009 och är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening. RAS anser att det är viktigt att det finns ett nationellt dokument, som beskriver den kompetens som krävs, för att arbeta som specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Föreningen anser därutöver […]

MEDLEMSRAPPORT: Stockholm behöver bedömningsenheter

MEDLEMSRAPPORT:  Stockholm behöver bedömningsenheter för att minska vårdlidande och väntetider för icke akuta patientfall Sammanfattning Daniel Bergman ambulanssjuksköterska i Stockholm har undersökt behovet av prehospitala bedömningsenheter i Stockholm, som kan bemannas av en erfaren ambulanssjuksköterska. Bedömningsenheten kan korta väntetider på ambulansen samtidigt som ett korrekt bemötande akutmottagningarna och vårdlidandet minskar för patienten. Ambulanssjukvårdens tillgänglighet tillsammans med möjlighet till rätt […]