Dagens Medicin – Ambulansfack föreslår nytt legitimationsyrke

Ambulanssjukvårdare borde kunna bli legitimerade paramedics med rätt att ge läkemedel. Alarmförbundet anser att Socialstyrelsen och verksamheten borde införa en ny legitimation för paramedicinare i Sverige. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor anser att detta inte är rätt väg att gå för en bättre ambulanssjukvård i Sverige. Däremot behövs administrations och delegerings författningarna ses över och situationen i […]

Sylvia Kalju

Jag arbetar på en enbilstation i Älvängen som tillhör Kungälvs sjukhus. Har arbetat i ambulans sedan 2008, blev färdig Ambulanssjuksköterska 2009. Jag tycker det är extra viktigt med samverkan mellan enheter inför ambulanstransporter. Säkerhet och följsamhet i vården tillsammans med god medicinsk kunskap och omvårdnad tror jag är en viktig del som gör ambulansverksamheten bättre.